Actualitats Fiscals Maig 2019

SUMARI Impost sobre el Patrimoni. Exempció dels béns i drets necessaris per a l’exercici d’una activitat econòmica. El Tribunal Constitucional decidirà si la plusvàlua en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) respecta els principis de capacitat econòmica, progressivitat i no confiscatorietat. Admès a tràmit pel Tribunal Constitucional un recurs contra … Llegiu mésActualitats Fiscals Maig 2019