Bou & Associats | És obligatori incloure les pauses en el registre horari? I el temps de desplaçament?
És obligatori incloure les pauses en el registre horari? I el temps de desplaçament?

És obligatori incloure les pauses en el registre horari? I el temps de desplaçament?

Un dels dubtes que poden tenir moltes empreses amb l’obligació de fitxar a partir del proper 12 de maig és si s’han de registrar o no els descansos que realitzen els treballadors durant la jornada. És obligatori incloure les pauses en el registre horari?

En aquests casos cal tenir en compte que les empreses han de garantir el registre diari de jornada. S’estableix que s’haurà d’incloure l’horari concret d’inici i fi de la jornada de cada treballador, però no diu res d’aquests descansos o pauses. Cal tenir en compte la qüestió fonamental: és temps de treball o no?

Pauses: pertanyen a la jornada laboral?
L’exemple més senzill és un treballador amb jornada contínua, de set a tres, que té una pausa de 20 minuts per esmorzar. Aquest temps es considera de treball, de manera que només caldria registrar una entrada i una sortida. Tampoc comptabilitzarien pauses per anar al bany o similars.

Si per contra tenim un torn de 9 a 6 amb una hora per dinar, aquest temps de menjar, en ser una jornada partida seria necessari registrar-lo, fitxant entrada i sortida al matí i també a la tarda. Si tenim una pausa de 15 minuts per prendre un cafè, en general aquest seria considerat com a temps de treball.

Tots aquests registres han d’estar correctament documentats i han de quedar a disposició dels treballadors, representants sindicals o Inspecció de Treball i Seguretat Social. L’empresa haurà de conservar-los durant quatre anys.

Els desplaçaments compten com a jornada laboral?
Finalment una qüestió controvertida té a veure amb el temps de desplaçament a la feina. Posem un comercial que ha de visitar a un client a una hora de distància de casa, quan comença el registre de la jornada, quan inicia el viatge o en arribar al seu destí?

La jurisprudència suposa que els desplaçaments que el treballador realitzi que no siguin propis de l’anada i tornada des del domicili o residència han de considerar-se com a jornada de treball sempre que tinguin un centre de treball determinat.

En el supòsit que el treballador no estigui adscrit a un centre de treball, sinó que s’ha de desplaçar des del seu domicili cada dia cal tenir en compte que el treballador està en l’exercici de la seva activitat, en aquest cas comercial, quan surt de casa i està a disposició de l’empresari, de manera que aquests desplaçaments han de tenir un criteri comercial prefixat. Per tant, també computaria com a temps de jornada.

El mateix podria dir-se d’un viatge de negocis, on hem de sortir de casa a les 7 del matí per agafar un vol. Realitzem la nostra tasca i tornem a casa a les 20 hores. En aquest cas, si eliminem la pausa d’una hora per dinar o algun descans que es pugui prendre, la jornada tindria una durada de 12 hores, que igualment haurien de quedar registrades.

Font: Pymes y Autónomos

Més informació relacionada:
Arriba el registre obligatori de la jornada laboral
7 dubtes resolts amb la guia sobre el registre d’horari del Ministeri de Treball